Min profil

Kronogården Lövaskog

Mats Englund

Lilla Äspered 4
Äspered 51692

Mindre jord/skogsbruk med inackorderingsstall för hästar, där vi har försäljning av hö i småbal samt hösilage i rundbal. Vi har också en maskinstationsdel där vi utför stenplockning med en Ehlo Scorpio 550 samt rundbalspressning med en flexkammare Kuhn 3195, vi utför också spridning av fastgödsel med en Samson 11m3 enstegsspridare.

Maskintjänster 

Stenplockning

6
SEK 1450,00 per timme