Integritetspolicy

Om tjänsten Skördetid och denna integritetspolicy

Den här integritetspolicyn avser webbplatsen skordetid.se som har syftet att underlätta utbytet av maskintjänster mellan lantbrukare. När man använder Skördetid som besökare, hyrtagare eller uthyrare så överlämnas personuppgifter vid registrering. Personuppgifter syftar till all information som direkt eller indirekt kan identifieras med en fysisk person. Skördetid är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via skordetid.se och behandlar dem enligt nedanstående integritetspolicy. Om du inte godkänner vår integritetpolicy bör du ej registrera dig. Vi är väldigt måna om att behandla dina personuppgifter korrekt och följer därför EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679. Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och vi på Skördetid tar inget ansvar för dessa.

Varför samlar Skördetid in personuppgifter?

Skördetid samlar bara in personuppgifter för specifika ändamål, där det allmänna ändamålet är att möjliggöra kontakten mellan uthyrare och hyrtagare. Skördetid behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Väljer du att registrera dig för vår tjänst, genom att ange namn och e-mailadress på webbplatsen, ingår du ett avtal med Skördetid och vi behandlar därför dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten du önskar. Det sker ingen överföring av dina personuppgifter till tredje land.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Om du har valt att registrera dig hos Skördetid, sparas dina personuppgifter i högst tre år om du inte aktivt väljer att avregistrera dig. Skördetid vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Du kan när som helst be om att ta bort dina personuppgifter genom att kontakta kundservice nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. Du kan lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Om det sker förändringar i hur Skördetid hanterar personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Detta kan ske vid exempelvis en lagändring.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. Vi tar hjälp av både förstaparts- och tredjepartscookies för olika ändamål. Vi använder cookies på vår webbplats för att exempelvis samla in statistik om hur våra besökare rör sig på webbplatsen, genom analysverktygen Google Analytics. Har du frågor om cookies på vår webbplats är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Kontakta oss

Om du har frågor kring ovanstående integritetspolicy, vänligen kontakta oss på kontakt@skordetid.se