Integritetspolicy

Om tjänsten Skördetid och denna integritetspolicy

Den här integritetspolicyn avser webbplatsen skordetid.se som har syftet att undersöka intresset för den framtida digitala plattformen Skördetid. Skördetid har som syfte att underlätta utbytet av maskintjänster inom jordbruket. När du registrerar dig som intresserad av den framtida tjänsten vi på Skördetid ämnar erbjuda, genom att uppge namn och e-mailadress på webbplatsen, samlar vi in dessa personuppgifter och behandlar dem enligt nedanstående integritetspolicy. Om du inte godkänner vår integritetpolicy bör du ej registrera dig. Skördetid är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av personuppgifterna du lämnar. Vi är väldigt måna om att behandla dina personuppgifter korrekt och följer därför EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679. Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och vi på Skördetid tar inget ansvar för dessa.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Väljer du att registrera dig för vår tjänst, genom att ange namn och e-mailadress på webbplatsen, ingår du ett avtal med Skördetid och vi behandlar därför dina personuppgifter för att kunna leverera tjänsten du önskar. Det sker ingen överföring av dina personuppgifter till tredje land.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Om du har valt att registrera dig hos Skördetid, sparas dina personuppgifter i högst ett år om du inte aktivt väljer att avregistrera dig. Du kan när som helst be om att ta bort dina personuppgifter genom att kontakta kundservice nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. Du kan lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Kontakta oss

Om du har frågor kring ovanstående integritetspolicy, vänligen kontakta oss på kontakt@skordetid.se

Följ oss på facebook | kontakt@skordetid.se